Boekingsvoorwaarden meerdaagse Trainingen en Workshops

 

1. Betaling

De betaling van het verschuldigde bedrag kan plaatsvinden via bankoverschrijving of iDeal.

Betaling via overschrijving
Indien de deelnemer gebruik maakt van een bankoverschrijving, dient het totale factuurbedrag uiterlijk op de op de factuur vermelde betaaldatum te zijn bijgeschreven op de ABN-Amro-rekening van Beingonmission.eu in Haarlem.

 

Bij uitblijven van uw betaling zullen wij aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen minimaal € 40,00. Bovendien zullen wij u dan de contractuele/ wettelijke vertragingsrente in rekening brengen.

 

2. Gegevens deelnemer(s)

Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de Trainingen / Workshops dienen de volgende gegevens van de deelnemer(s) aan Beingonmission.eu te worden doorgegeven: Naam, Adres, E-mailadres en Telefoonnummer. Indien deze gegevens niet tijdig worden doorgegeven kan dit resulteren in het niet verstrekken van het ticket. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

 

3. Doorverkopen van tickets

Tickets mogen alleen worden doorverkocht tegen de huidige, volledige Beingonmission.eu-prijs (beschikbaar op aanvraag). Indien dit wordt nagelaten kan dit erin resulteren dat er geen toegang tot de Trainingen / Workshops wordt verleend.

 

4. Verhindering

Mocht de deelnemer onverwacht verhinderd zijn, dan bestaan de volgende mogelijkheden:

a. Indien de verhindering uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de Trainingen / Workshops schriftelijk bij Beingonmission.eu wordt aangegeven, kan het factuurbedrag gebruikt worden als tegoed op de betaling voor de eerstvolgende editie van de betreffende Training / Workshop. Per inschrijving kan 1 maal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Mocht er geen volgende editie van de betreffende Training / Workshop plaatsvinden, kan het tegoed gebruikt worden voor een andere Training / Workshop van Beingonmission.eu. Dit tegoed kan binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt; daarna komt het tegoed te vervallen.

b. Indien de verhindering uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Training / Workshop schriftelijk bij Beingonmission.eu wordt aangegeven, kan de deelnemer zich laten vervangen door iemand anders. De wijzigingskosten hiervan bedragen € 25 excl. BTW.

c. Bij verhindering binnen 5 werkdagen zijn de volledige kosten verschuldigd.

 

5. Annulering

Binnen een periode van 7 dagen na inschrijving kan de deelnemer zijn deelname aan de Trainingen / Workshops kosteloos annuleren. Na deze periode van 7 dagen zijn annuleringskosten verschuldigd.

Indien de deelnemer zijn deelname aan de Trainingen / Workshops annuleert (anders dan bij verhindering is aangegeven), is 25% van het factuurbedrag verschuldigd indien dit uiterlijk 90 dagen vóór de Trainingen / Workshops schriftelijk bij Beingonmission.eu wordt aangegeven en 50% tot 60 dagen. Daarna zijn de volledige kosten verschuldigd.

Indien eerder gebruik is gemaakt van de mogelijkheden vermeld bij artikel 4a (verhindering) dan is altijd het volledige factuur bedrag verschuldigd.

Bij annulering dienen bonussen ongeopend c.q. ongebruikt te worden geretourneerd. Bij niet retourneren of verbroken verpakking wordt de waarde in rekening gebracht.

 

6. Reis- en verblijfskosten

Indien de deelnemer naast de Trainingen / Workshopsticket tevens zijn verblijf via Beingonmission.eu heeft geboekt, gelden hiervoor de volgende aanvullende voorwaarden.

Bij doorschuiven of annuleren zijn de volledige verblijfskosten verschuldigd.

 

7. Annuleringsverzekering

De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

 

8. Overmacht

Indien de Trainingen / Workshops niet op de geplande datum en locatie doorgaat geldt dit voor Beingonmission.eu als overmacht.

Indien de Trainingen / Workshops wordt verplaatst dan wordt de ticket overgezet naar de nieuwe datum. Indien de Trainingen / Workshops wordt geannuleerd wordt het factuurbedrag omgezet in een tegoed dat binnen een termijn van 12 maanden kan worden gebruikt voor deelname aan een andere Training / Workshop van Beingonmission.eu.

De deelnemer kan bij verplaatsing of annulering van de Trainingen / Workshops wel gebruik maken van de eventueel geboekte reis en het verblijf; restitutie van de hiervoor betaalde kosten is niet mogelijk.

 

9. Aansprakelijkheid

Beingonmission.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing of annulering van de Trainingen / Workshops.

Beingonmission.eu is verzekerd tegen WA. De deelnemer aanvaardt in geval van claims uitdrukkelijk de verzekeringsmaatschappij als vertegenwoordiger van Beingonmission.eu en de door de verzekeringsmaatschappij gestelde grenzen aan mogelijke vergoedingen.

 

Boekingsvoorwaarden meerdaagse Trainingen en Workshops van beingonmission.eu 15/05/2017

 

beingonmission.eu
Middenweg 147 • 2024 XC Haarlem • NLABNA123456789
secretariaat@beingonmission.eu